Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Про ДСЕКУ »  Звіти про діяльність версія для друку
Звіт про результати діяльності Державної служби експортного контролю України за 2019 року

Публічний звіт

тимчасово виконуючого обов’язки голови Державної служби експортного контролю України за 2019 рік

Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю з метою забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях. Державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання (експортний контроль) є важливою складовою діяльності у сфері національної безпеки і оборони, зокрема, у її зовнішньополітичному, оборонному та економічному сегментах.

Діяльність Держекспортконтролю спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Основними пріоритетами діяльності Держекспортконтролю, затвердженими Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України зокрема є:

забезпечення виконання міжнародних зобов’язань в сфері нерозповсюдження та експортного контролю з метою сприяння розвитку експорту озброєнь і військової техніки та створення умов доступу України до міжнародного ринку сучасних озброєнь;

лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські дерегуляційні механізми.

Відповідно до затвердженого Плану діяльності Держекспортконтролю на 2019 рік заплановано та виконано заходи щодо внесення пропозицій щодо змін до законодавства з метою скорочення термінів та оптимізації процедур надання адміністративних послуг в сфері державного експортного контролю, наближення процедур національного експортного контролю до стандартів ЄС, продовження діяльності зі створення електронної системи у сфері експортного контролю, активізації діяльності у міжнародних заходах з питань нерозповсюдження та експортного контролю з метою захисту національних інтересів, удосконалення правозастосування та попередження правопорушень у сфері державного експортного контролю.

У рамках цих заходів:

1. Держекспортконтролем розроблено пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, метою яких є удосконалення процедур державного експортного контролю, їх адаптація до законодавчих положень ЄС.

Пропозиції спрямовані на:

приведення Закону України  у відповідність із Законом України “Про адміністративні послуги”, в тому числі визначення у Законі найменування і вартості адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю та оптимізація існуючої структури цих послуг у залежності від виду документа, що видається;

перегляд розміру плати за адміністративні послуги у сфері державного експортного контролю, який залишається без змін з 2011 року, на підставі розрахунку витрат на їх надання;

скорочення строків надання Держекспортконтролем адміністративних послуг;

спрощення процедури реєстрації суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів та скорочення строку проведення такої реєстрації;

впровадження електронної системи у сфері державного експортного контролю з метою автоматизації процедур експортного контролю, в тому числі надання Держекспортконтролем адміністративних послуг в електронному вигляді;

урегулювання процедури звітування суб’єктів господарювання, які зареєстровані як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів, про використання (невикористання) ними отриманих у Держекспортконтролі дозволів на право здійснення експорту або імпорту товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Зазначені пропозиції серед іншого розглядаються в рамках Міжвідомчої робочої групи з питань напрацювання змін до законодавства у сфері державного експортного контролю, сформованої Мінекономіки за участі підприємств, які є виробниками та експортерами товарів військового призначення та подвійного використання, галузевих асоціацій, відповідних державних органів. За результатами здійснюється подальша підготовка змін до законодавства в сфері державного експортного контролю.

Крім того, Держекспортконтролем протягом 2019 року підготовлено пропозиції та відповідні матеріали на підставі заяв суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. На підставі зазначених матеріалів у 2019 році Кабінетом Міністрів України прийнято 4 постанови, якими такі повноваження надані 9 підприємствам-виробникам.

На виконання Указу Президента України від 19.05.2018 № 139 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року “Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав” Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 21.08.2019 № 789 “Про вихід України з Угоди про координацію робіт з питань експортного контролю сировини, матеріалів, обладнання, технологій та послуг, які можуть бути використані для створення зброї масового знищення і ракетних засобів їх доставки”, проект якої був розроблений Держекспортконтролем.

 

2. З метою захисту національних інтересів на світовому ринку технологій та продукції військового призначення та подвійного використання, створення сприятливих умов для подальшого розвитку двостороннього співробітництва України у відповідних галузях, а також підтримку зусиль міжнародного співтовариства у сфері контролю та попередження розповсюдження зброї масового знищення взято активну участь у роботі груп технічних експертів та пленарних засідань, що проводилися у рамках міжнародних режимів експортного контролю “Вассенаарська домовленість” (ВД) (6 заходів), “Режим контролю за ракетними технологіями” (РКРТ) (3 заходи) (, “Група ядерних постачальників” (ГЯП) (3 заходи) та “Австралійська група” (АГ) (2 заходи).

Зокрема, забезпечено підготовку позиційних матеріалів щодо участі представників України у зазначених заходах, взято участь у роботі відповідних урядових делегацій, внесено та прийнято позиції, узгоджені з підприємствами-виробниками України. Участь у таких заходах дає можливість впливати на прийняття в рамках режимів з урахуванням національних інтересів України та запобігати ускладненню умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності українськими підприємствами.

За результатами Пленарних засідань режимів готуються матеріали для оновлення національних списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають контролю.

3. На виконання міжнародних зобов’язань України, обумовлених членством в ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ, участю у міжнародних режимах експортного контролю “Вассенаарська домовленість” і “Комітет Цангера” (КЦ), приєднанням до Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення (КХЗ), а також Конвенції про заборону розроблення, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення (КБТЗ), підготовлено та передано у встановленому порядку звіти щодо:

наданих дозволів на експорт окремих категорій звичайних озброєнь (у тому числі стрілецької зброї та легких озброєнь);

наданих дозволів або здійснених міжнародних передач “чутливих” та “дуже чутливих” товарів, внесених до Списку товарів і технологій подвійного використання ВД;

відмов у наданні дозволів на передачу товарів, внесених до Списку товарів і технологій подвійного використання ВД;

відмов у наданні дозволів на експорт “чутливих” та “дуже чутливих” товарів подвійного використання до держав-неучасниць ВД;

наданих дозволів на здійснення по суті ідентичних передач “чутливих” та “дуже чутливих” товарів подвійного використання до держав-неучасниць ВД, відносно яких у попередній трирічний період було відмовлено іншою державою-учасницею;

наданих дозволів на експорт узгодженого обладнання та неядерного матеріалу, наведеного у Додатку II до Додаткового протоколу до Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ);

надані дозволи на експорт вихідного або спеціального матеріалу, що розщеплюється, та обладнання, зазначеного у Тригерному списку КЦ, до держав, які не володіють ядерною зброєю і не є членами ДНЯЗ;

фактично здійсненого імпорту та експорту хімікатів, які підлягають звітності за КХЗ.

 

4. Продовжувалося співробітництво у рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного Департаменту США щодо адаптації системи електронного ліцензування “Stratlink” для потреб України. Впровадження зазначеної системи є ключовим фактором оперативності діяльності системи експортного контролю України.

Враховуючи відсутність бюджетного фінансування впровадження електронної системи у сфері державного експортного контролю здійснюється у рамках співробітництва і за підтримки Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного Департаменту США шляхом адаптації системи електронного ліцензування “Stratlink”, впровадженої в державних органах Республіки Естонія, для потреб України. На сьогодні проблемним аспектом у рамках запровадження системи залишається створення інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).

В рамках зазначеної Програми 19-21 лютого 2019 р. у м. Києві Держекспортконтролем спільно з Посольством США в Україні проведено консультації з Центром політичних досліджень (CPR) при Університеті м. Олбані Університету штату Нью Йорк (SUNY) з метою обговорення проекту навчального посібника з питань ліцензування у сфері експортного контролю. Передбачається, що підручник стане інформаційно-довідковим матеріалом, джерелом інструкцій з питань ліцензування у сфері експортного контролю та навчальним посібником для підвищення кваліфікації нових та досвідчених працівників Держекспортконтролю з урахуванням найкращих світових практик у цій галузі.

У рамках Програми протягом 2019 року здійснювалася взаємодія з митними органами України з питань експортного контролю, зокрема Держекспортконтроль брав участь у проведенні навчального семінару з питань експортного контролю та ідентифікації товарів подвійного використання для представників митних органів та здійснив презентацію Єдиного списку товарів подвійного використання і процедур експортного контролю (3-7 червня 2019 р., у м. Хмельницький) для представників українських митниць.

17 вересня 2019 р. у м. Києві за участі Держекспортконтролю організовано українсько-американський круглий стіл для обміну інформацією щодо практики видачі дозвільних документів на експорт товарів та технологій військового призначення, а також перевірки кінцевого використання та кінцевого споживача відповідних товарів.

Досвід України з побудови системи державного експортного контролю представлений Держекспортконтролем у рамках 16-тої Міжнародної конференції з питань контролю за торгівлею стратегічними товарами та безпеки кордонів 21-24 жовтня 2019 р. у м. Единбург, Шотландія.

 

5. В рамках співробітництва з ЄС за Програмою “Партнер партнеру” зі співробітництва у сфері експортного контролю за товарами подвійного використання з країнами, що не є членами ЄС проведено низку заходів, зокрема:

11-13 лютого 2019 р. у м. Києві за Держекспортконтролем - поглиблений навчальний курс з ідентифікації товарів, створення профілів ризиків і здійснення аудиту для представників митних органів та інших державних органів, які займаються прикордонним контролем.

23-24 вересня 2019 р. у м. Київ - навчальний семінар з питань експортного контролю за товарами подвійного використання для представників промисловості, під час якого висвітлені такі актуальні теми Метою заходу було підвищення рівня обізнаності як застосування Спільної позиції ЄС 2008/944/CFSP для здійснення оцінки заяв, обмеження ЄС на транзит, запровадження СВФЕК, невідчутні передачі технологій та нові технології, зони вільної торгівлі.

 З метою підвищення якості надання адміністративних послуг в рамках Меморандуму про співробітництво із Шведським агентством радіаційної безпеки за фінансової підтримки шведської сторони здійснюється розробка нового веб-сайту Держекспортконтролю.

 

6. Одним з ключових завдань, що реалізуються Держекспортконтролем, є надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю відповідно до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, включаючи надання дозволів та висновків стосовно можливості здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, щодо яких відповідно до зазначеного Закону можуть застосовуватися процедури державного експортного контролю.

Загальна кількість вхідних документів Держекспортконтролю за 2019 рік склала 28325.

За підсумками розгляду заяв суб’єктів господарювання у 2019 році видано 2923 дозвільних документа в сфері державного експортного контролю, у т.ч.:

2196 дозволів/висновків стосовно можливості здійснення міжнародних передач товарів;

133 міжнародних імпортних сертифікати;

528 документів про реєстрацію суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів;

32 свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю;

22 свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю.

Завдяки оптимізації внутрішніх процедур, проведення внутрішнього аудиту, впровадженню системи внутрішнього контролю термінів надання адміністративних послуг середній  строк розгляду звернень заявників за 2019 р. скоротився на 18,7 % порівняно із 2018 роком.

Пріоритетну увагу приділяється забезпеченню потреб Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України.

 

7. У рамках взаємодії з громадськістю протягом 2019 року відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” Держекспортконтролем задоволено:

37 запитів з боку суб’єктів господарювання, що надходили на адресу Держекспортконтролю ;

460 звернень громадян, 371 з яких отримано шляхом телефонного зв’язку.

Протягом 2019 року Держекспортконтролем було проведено 15 тематичних “гарячих” телефонних ліній та 23 тематичних інтернет-конференцій з актуальних питань в сфері державного експортного контролю.

Додаткова інформація

Єдиним джерелом фінансування діяльності Держекспортконтролю є кошти Державного бюджету України. Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України Держекспортконтроль є розпорядником бюджетних коштів третього ступеня, який підпорядкований головному розпоряднику бюджетних коштів – Мінекономіки.

Бюджетний запит Держекспортконтролю на 2019 рік складав 24726,1 тис.грн. Відповідно до затверджених граничних обсягів на 2019 рік Держекспортконтролю за програмою 1208010  “Керівництво та управління у сфері експортного контролю” фактично виділені кошти склали 21606,3 тис.грн.

Видатки Держекспортконтролю за 2019 рік становили 21404,4 тис. грн. з них:

1. Оплата праці - 20629,8 тис. грн. ( у т.ч. 16963,4 тис. грн. - заробітна плата, 3666,4 тис. грн. – нарахування на заробітну плату);

2.Оплата комунальних послуг та енергоносіїв орендованого приміщення (вул. Кирилівська, 19-21) в межах доведених граничних показників в сумі      130,2 тис. грн.;

3. Придбання предметів та матеріалів, а також видатки на послуги та інші поточні видатки -  644,4 тис. грн.

Рівень заробітної плати, яку отримує основна категорія працівників Держекспортконтролю (головні спеціалісти) після сплати обов’язкових податків (разом із преміями), в залежності від стажу державної служби та складності виконуваних функцій, становив від 8583,0 грн. до 13170,0 грн., що на 16,5 відсотка менше, ніж в 2018 році.

         Відповідно до статті 30 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” загальний обсяг надходжень до державного бюджету за отримані адміністративні послуги у сфері експортного контролю за 2019 рік становив 4794,4тис. грн. Зазначені кошти надходять до загального фонду Державного бюджету України.

В структурі Держекспортконтролю 2 департаменти, 1 управління,
2 самостійних відділи, 3 сектори.

Гранична чисельність Держекспортконтролю – 79 працівників.

Штатну чисельність і структуру  було оновлено та затверджено в
2019році. Чисельність фактично працюючих на кінець 2019 року – 68. З них обіймають посади державних службовців категорії А – 2 особи (два заступники голови, один з яких тимчасово виконує обов’язки голови Держекспортконтролю), категорії Б – 21 особа, категорії В – 45 осіб.

Протягом року за результатами конкурсу прийнято на державну службу 10 осіб. Звільнено з роботи за власним бажанням – 11 працівників. Вакантними серед інших протягом 2019 року залишалася посада голови та першого заступника голови Держекспортконтролю.

Проведено оцінювання результатів службової діяльності за 2019 рік 60 державних службовців категорії “Б” та “В”. За результатами проведеного оцінювання 53 державних службовця отримали оцінку “відмінно” (з них: категорії “Б” - 18 осіб, категорії “В” - 35 осіб , 7 державних службовців отримали оцінку “позитивно” (з них: категорії “Б” - 3 особи, категорії “В” - 4 особи).

У 2019 році за програмами короткострокових семінарів і загальними програмами підвищення кваліфікації пройшли навчання 49% державних службовців Держекспортконтролю, з них 2 особи категорії “А”.

 

Висновки:

В цілому заплановані Держекспортконтролем завдання на 2019 рік виконані.

Під час проведення заходів міжнародними експертами підкреслено, що Україні функціонує досконала система експортного контролю, ефективність якої визнається всіма розвиненими державами світу, що сприяє укріпленню авторитету України як держави, що неухильно дотримується своїх міжнародних зобов’язань у сфері нерозповсюдження та експортного контролю.

 


Привітання Голови Держекспортконтролю Олександра Павліченка з 24 річницею від дня створення Державної служби експортного контролю України та Новим 2021 роком.
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 16.12.2020 № 12).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 10.12.2020 № 11)
Привітання Голови Держекспортконтролю Олександра Павліченка до Дня контррозвідки Служби безпеки України
Привітання Голови Держекспортконтролю Олександра Павліченка до Дня працівників дипломатичної служби України
Про запровадження тестової версії нового веб-сайту Держекспортконтролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 15.10.2020 № 10)
Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).