Державна служба експортного контролю України
[повернутись]

 

Інформація

про здійснення Державною службою експортного контролю України державної регуляторної політики у 2019 році

 

Відповідно до Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159, Держекспортконтроль є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.

Держекспортконтроль відповідно до покладених на нього завдань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Отже, протягом 2019  року регуляторна діяльність Держекспортконтролю  була спрямована на досягнення таких цілей державного регулювання:

удосконалення системи державного експортного контролю;

оптимізація процедур державного експортного контролю, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю;

забезпечення автоматизації процедур державного експортного контролю шляхом впровадження електронної системи у сфері державного експортного контролю.

З метою досягнення визначених цілей Держекспортконтроль відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого наказом Держекспортконтролю від 13.12.2018 № 66, здійснював  розробку проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (далі –проект Закону).

Проектом Закону передбачається вирішення першочергових та низки інших проблемних питань, пов’язаних з організацією діяльності Держекспортконтролю, функціонуванням системи державного експортного контролю вцілому та виконанням суб’єктами господарювання бюрократичних процедур, передбачених таким контролем.

Так, основні зміни передбачені проектом Закону, спрямовані на:

приведення Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" у відповідність із Законом України "Про адміністративні послуги", в тому числі визначення у Законі найменування і вартості адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю та оптимізація існуючої структури цих послуг у залежності від виду документа, що видається;

перегляд розміру плати за адміністративні послуги у сфері державного експортного контролю, який залишається без змін з 2011 року, на підставі розрахунку витрати на їх надання;

скорочення строків надання Держекспортконтролем адміністративних послуг;

спрощення процедури реєстрації суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів та скорочення строку проведення такої реєстрації;

впровадження електронної системи у сфері державного експортного контролю з метою автоматизації процедур експортного контролю, в тому числі надання Держекспортконтролем адміністративних послуг в електронному вигляді;

урегулювання процедури звітування суб’єктами господарювання, які зареєстровані як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів, про використання (невикористання) ними отриманих у Держекспортконтролі дозволів на право здійснення експорту або імпорту товарів, що підлягають державному експортному контролю;

внесення інших суттєвих правок уточнюючого характеру.

Враховуючи численні зміни, передбачені проектом Закону, зауваження і пропозиції, які надавалися Мінекономіки під час його розгляду та обговорення на міжвідомчих робочих зустрічах з представниками Держекспортконтролю, а також необхідність подальшого обговорення законопроекту на засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань напрацювання змін до законодавства у сфері державного експортного контролю, створеної за ініціативою Мінекономіки, робота з підготовки проекту Закону станом на кінець звітного періоду не була завершена.

У зв’язку з цим підготовку проект Закону перенесено на 2020 рік, в тому числі шляхом включення законопроекту до Плану діяльності Держекспортконтролю з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, який затверджено наказом Держекспортконтролю від 20.01.2020 № 8.

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зазначений План діяльності оприлюднено на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю у розділі "Регуляторна політика".

Після завершення підготовки проекту Закону та погодження його Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який спрямовує та координує діяльність Держекспортконтролю, подальші заходи щодо його оприлюднення, прийняття та відстеження результативності будуть здійснюватися Держекспортконтролем відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

 

[повернутись]